Beton santrali üretimi oldukça profesyonellik, tecrübe ve düzenli bir ARGE (araştırma ve geliştirme ) isteyen bir süreçtir. Tesisin kurulacağı alanın koşulları iyi belirlenmeli ve uygun endüstriyel tasarım ilkeleri tatbik edilmelidir. Beton santrali sistemini oluşturan donanımların kapasiteleri birbirine uygun olmalıdır.

Aksi takdirde üretim aşamalarında aksaklıklar, beton üretimde standart olmayan kalite ile karşılaşılabilir. Örneğin beton santralinde büyük bir karıştırıcı mikser kullanılıyorsa miksere uygun bunker ve çimento silosu seçilmelidir, aksi taktirde hedeflenen beton kapasitesine erişemez ve hammadde tedariki sık olacağı için karlılık azalacaktır. İdeal beton santralinde bir metre küpün üzerinde karıştırıcı mikser kullanılacaksa, bu genellikle twin shaft mikser kullanılır ve önerilir, bunun sebebi, twin shaft mikser hacimsel olarak yüksek kapasitelerde pan miksere göre daha az alan kaplar ve içerisinde bulunan yatay konumlandırılmış çift mil, yüksek kapasitedeki karışımın ideal karışım olmasını sağlar.

beton santrali nasil yapilir.fw min beton santrali nasil yapilir2.fw min

Beton santralleri nasıl yapılır? sorusunu maddeler halinde incelersek, başlıca en önemli iki maddesinden bir tanesi karıştırıcı mikserin türü ve kalitesi ise de bir diğeri kesinlikle sistemde kullanılan elektrik otomasyon sistem elemanlarının kalitesi ve uygunluğudur.

Tartım işlemini yapan loadceller s tipi, lama tipi ve birçok formda üretilir, bu formlar kullanım şekline göre belirlenir, bunker altı bant üzerinde bulunan hammaddeyi s tipi loadcel kullanılır veya mikser içerisindeki karışımın tartımı lama tipi loadcel ile yapılır. Loadceller dijital tardımı sağlayan hassas tartım ürünleridir ve tartım işlemini doğru yapmaması kalitesiz ve standardı olmayan bir beton üretecektir ki buda, üretimin zarar hanesine işleyeceği kesindir.

Beton Santrali Nasıl Yapılır ? ile ilgili aramalar
beton santrali işleyişi
beton santrali otomasyon sistemi
hazır beton üretim akış şeması
beton santrali nerelere kurulur
beton santrali ruhsatı nasıl alınır
beton üretimi nasıl yapılır
hazır beton santrali teşvik
beton santrali kar marjı